فصل اول اساسنامه

فصل اول – کلیات و اهداف
 
ماده ۱  

نام : نام این نهاد خیریه " مؤسسه خیرین پژوهش سلامت رویان " است و در این اساسنامه به اختصار " مؤسسه " نامیده می شود.

ماده۲

نوع فعالیت : کلیه فعالیتهای این مؤسسه غیر سیاسی، غیر تجاری، غیر انتفاعی، بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران، دقیقا طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود. ضمناً مؤسسه از نوع موسسات مذکور در بند الف ماده ۲  آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب ۰۵/۰۵/۱۳۳۷  موضوع مواد ۵۸۴ و ۸۵۸ قانون تجارت تلقی می گردد.
مؤسسه پشتیبانی و مدیریت فعالیتهای پژوهشی، آموزشی، خدمات تخصصی و غیر تخصصی، فرهنگی و هنری پژوهشگاه رویان در زمینه بیماریهای صعب العلاج به ویژه بیماریهای کلیوی را با بهره گیری از روشها و فناوریهای نوین و سلول درمانی عهده دار خواهد بود.


ماده۳

محل : مرکز اصلی مؤسسه                              استان: تهران                                   شهرستان : تهران
به نشانی : خیابان بنی هاشم شمالی- کوچه حافظ-کوچه رویان- نبش گلبرگ و کیماسی- پلاک ۷۶  واقع است و درصورت لزوم می تواند
پس از موافقت مرجع صدور مجوز در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه نمایندگی یا دفتر دایر نماید.


ماده۴
تابعیت : مؤسسه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضا آن التزام خود را به قانون اساسی و جمهوری اسلامی ایران اعلام میدارند و به نام مؤسسه
حق فعالیت سیاسی له یا علیه افراد، احزاب و گروه های سیاسی نخواهد داشت.


ماده۵

مدت : فعالیت مؤسسه از تاریخ تأسیس برای مدت نامحدود می باشد.

ماده ۶

دارایی اولیه : مؤسسه اعم از منقول و غیر منقول مبلغ  ۵۰  میلیون ریال می باشد که توسط هیأت مؤسس تماما پرداخت شده و در اختیار مؤسسه قرار گرفته است.

ماده۷

 
اهداف:
 • نیازسنجی و اولویت گذاری موضوعات و مجوزهای تحقیقاتی در زمینه موضوع فعالیت مؤسسه
 • حمایت مادی و معنوی از طرحهای تحقیقاتی، آموزشی، تجاری سازی و دستاوردهای حاصل با توجه به اولویت های تحقیقاتی مؤسسه
 • توسعه و انتقال فناوری های نوین و بومی سازی آنها با تأمین زیرساخت ها منابع مورد نیاز اعم از فضا، تجهیزات و نیروی انسانی
 • ایجاد بانکهای اطلاعاتی از آخرین دستاوردها در حوزه فعالیت مؤسسه به منظور ارتقا آگاهی و دانش افراد جامعه
 • تلاش در جهت جذب نخبگان، خبرگان و پژوهشگران نمونه در راستای فعالیتهای مؤسسه
 • تأمین هزینه تربیت نیروی انسانی و توانمندسازی پژوهشگران به منظور گسترش تحقیقات
 • تأسیس و اداره مؤسسات بهداشتی و درمانی و آزمایشگاه های تحقیقاتی و تشخیص طبی با کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح
 • ایجاد بستر مناسب جهت همکاری و جذب کمک های مالی خیرین در زمینه فعالیت های مؤسسه
 • همکاری در اجرای طرحها و برنامه های توسعه ای پژوهشگاه رویان در داخل و خارج از کشور
 • مشارکت در مدیریت اجرایی طرح های توسعه ای و کاربردی پژوهشگاه رویان اعم از طرحهای توسعه فیزیکی و تجهیزاتی
 • جلب مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی نیکوکار برای انجام پروژه ها و طرح های پژوهشی، تشخیصی، درمانی و آموزشی رویان
ماده ۹

طرح ها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده و به نحوی با وظایفغ یکی از وزارتخانه ها یا سازمانهای دولتی ارتباط دارد، پس
از کسب موافقت و با نظارت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا درخواهد آمد.


ماده ۱۰

فعالیت اعضاء اعم از هیأت مؤسس ، هیأت امناء، هیأت مدیره و بازرسان افتخاری بوده و اعطای هرگونه تسهیلات از امکانات مؤسسه برای اعضاء
ممنوع است.

تبصره – هیأت مدیره حقوق و مزایای مدیر عامل را مطابق قوانین و دستورات جاری کشور تعیین می کند.
goup